№ 3 (42) (2014)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2014 р., № 3 (42)

Зміст

Філософія

ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПТУ «КУЛЬТУРНИЙ СМИСЛ» PDF
Інна Вячеславівна Виселко 3-9
ПОСТМОДЕРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Ігорівна Кузьменко, Олександр Олександрович Демченко 10-19
ДІАЛОГ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ PDF
Ірина Анатоліївна Муратова 20-26
ІДЕЯ ПРЕЦЕСІЇ ЯК СТРИЖНЕВА КОСМОЛОГІЧНА ІДЕЯ ГРЕКО-СКІФСЬКОЇ ПЕКТОРАЛІ PDF
Наталія Іванівна Ніколова 27-34
СТАНОВЛЕННЯ СУБ'ЄКТА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД СУБ'ЄКТИВНОСТІ ДО СУБ'ЄКТНОСТІ PDF
Наталія Михайлівна Пожарська 35-40
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ PDF
Северин О. Радчич 41-48
МЕТОДОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КОГНІТИВНОГО У СУЧАСНІЙ НАУЦІ PDF
Олександра Михайлівна Рубанець 49-56
ДО КРИТИКИ ВЧЕННЯ Г. В. Ф. ГЕГЕЛЯ ПРО КАТЕГОРІЇ PDF
Володимир Георгійович Семенов 57-66

Психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІФОПОРОДЖЕННЯ В КЛЮЧОВИХ МІФОПОРОДЖУЮЧИХ КОНТЕКСТАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ PDF (Русский)
Світлана Юріївна Гуцол 67-71
СПІВВІДНОШЕННЯ ЛОКУС КОНТРОЛЮ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Олена С. Ковальчук 72-77
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ PDF
Марина Олександрівна Шопіна 78-84

Педагогіка

СЕРЕДОВИЩНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОТРЕБИ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ PDF
Юрій Миколайович Вихляєв, Наталія Вікторівна Кузьменко 85-91
ПРОФЕСІЙНА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ PDF
Анатолій Анатолійович Гармаш, Світлана Андріївна Свіжевська 92-96
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ PDF
Людмила Юріївна Дудорова 97-102