ПРОФЕСІЙНА АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ

Анатолій Анатолійович Гармаш, Світлана Андріївна Свіжевська

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності широкого впровадження системи незалежної суспільно-професійної акредитації в інноваційній інженерній освіті. Проаналізовано системи акредитації, їхні характерні критерії, що впливають на якість вищої освіти; конкретизовано компоненти, дидактичні умови їх впровадження. Уточняються поняття інституційної та програмної акредитації, розглядаються критерії еталонної освітньої програми. Метою аудиту інженерних освітніх програм має бути приведення практики навчання відповідно до потреб ринку, підвищення якості освіти, забезпечення прозорості процесів і результатів освітньої діяльності для всіх зацікавлених сторін: роботодавців, студентів, освітнього співтовариства і держави. Обґрунтовано необхідність визнання професійної акредитації як процесу, спрямованого на підвищення якості вітчизняної інженерної освіти. У той же час державна акредитація має функціонувати для забезпечення відповідності якості та рівня навчання державним вимогам. У висновках автори запрошують до обговорення теми професійної (програмної) акредитації та до інших, споріднених тем.

Ключові слова


акредитація; якість освітніх програм; компетентністний підхід; самообстеження; конкурентоспроможність освітніх послуг

Повний текст:

PDF

Посилання


Nakaz MON Ukrai'ny № 689 vid 13.06.2012 «Pro zatverdzhennja Derzhavnyh vymog do akredytacii' naprjamu pidgotovky, special'nosti ta vyshhogo navchal'nogo zakladu»

Andrusenko, S. I., Domnich, V. I. (2003) Akredytacija: organizacija ta provedennja u vyshhyh navchal'nyh zakladah Ukrai'ny. Kyi'v: KUETT.

Koncepcija rozvytku osvity Ukrai'ny na period 2015–2025 rokiv (proekt). Access mode: http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/

Morozova, T., Mendzebrovs'kyj, I. (2012) Do problemy vzajemodii' profesijnyh i osvitnih standartiv v IT-galuzi. Vyshha shkola, 12, 45–53.

Standarty i rekomendacii' shhodo zabezpechennja jakosti v Jevropejs'komu prostori vyshhoi' osvity. Access mode: http://www.enqa.eu/files/ESG%2 Ukrainian.pdf

Svizhevs'ka, S. (2013) Formuvannja suchasnyh pidhodiv do akredytacii' u vyshhyh navchal'nyh zakladah Ukrai'ny. Vyshha shkola, 6, 21–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Наказ МОН України № 689 від13.06.2012 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»

2. Андрусенко С. І. Акредитація: організація та проведення у вищих навчальних закладах України / С. І. Андрусенко, В. І. Домніч. – К. : КУЕТТ, 2003. – С. 2.

3. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/

4. Морозова Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ-галузі / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа. – 2012. – № 12. – С. 45–53.

5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.enqa.eu/files/ESG%2 Ukrainian.pdf

6. Свіжевська С. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України / С. Свіжевська// Вища школа. – 2013. – № 6. – С. 21–35.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.