ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Людмила Юріївна Дудорова

Анотація


У статті охарактеризовано поняття «ціннісної орієнтації особистості на здоровий спосіб життя» як психологічну спрямованість на розумну організацію власного життя, єдність фізичних, психічних і духовних функцій, що максимальною мірою зберігає і зміцнює здоров’я і є основною умовою забезпечення нормального розвитку, продуктивної життєдіяльності людини в гармонії з суспільством і природою. Особлива увага надається ефективності запропонованих і науково обґрунтованих педагогічних умов: комплексного впливу на студентів засобами чотирьох сфер (навчальні предмети, виховна робота, залучення фахівців та громадськості, оздоровлення вузівського та домашнього середовища); збагачення змісту виховання фізичним, психічним та духовним аспектами здорового способу життя; використання методики, що базується на принципі особистісно орієнтованого виховання та враховує механізм формування ціннісних орієнтацій особистості.

Враховуючи специфіку досліджуваної дефініції, вікові особливості молоді, їхні знання, уміння та навички, розроблено критерії та показники рівня сформованості ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя – когнітивний, емоційно-мотиваційний, поведінково-діяльнісний. Згідно розроблених критеріїв було виділено три рівні сформованості ціннісної орієнтації студен- тів на здоровий спосіб життя: високий, середній та низький, що забезпечило можливість здійснення педагогічного діагностування.


Ключові слова


студенти; здоровий спосіб життя; ціннісна орієнтація; педагогічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Beh, I. D. (2003) Vyhovannja osobystosti. Osobystisno orijentovnyj pidhid : teoretyko-metodychni zasady. Kyi'v : Lybid', Kn. 1.

Dudorova, L. Ju. (2005) Fizychna pidgotovlenist' majbutnih vchyteliv jak pokaznyk sposobu zhyttja i rivnja zdorov’ja. Zbirka naukovyh prac' «Nauka i suchasnist'» Nacional'nogo pedagogichnogo universytetu im. M. P.Dragomanova, Tom 47, 64–71.

Dudorova, L. Ju. (2008) Fizychna kul'tura jak odyn iz zasobiv vyhovannja zdorovogo sposobu zhyttja u studentiv – majbutnih uchyteliv. Nauk. zap. Vinnyc'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. M. Kocjubyns'kogo. Serija: Pedagogika i psyhologija. Vinnycja, 23, 99–101.

Dudorova, L. Ju. (2008) Social'no-pedagogichni aspekty organizacii' zdorovogo sposobu zhyttja students'koi' molodi: metodychnyj posibnyk. Vinnycja : VDPU im. M. Kocjubyns'kogo.

Dutchak, M. V., Blagij, O. L. Teoretychni aspekty vplyvu sposobu zhyttja na zdorov’ja molodi. Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2011_91_1/ Dutchak.pdf.

Kryvoshejeva, G. L. (2001) Formuvannja kul'tury zdorov’ja studentiv universytetu: avtoreferat dysertacii' na zdobuttja naukovogo stupenja kandydata pedagogichnyh nauk: spec. 13.00.04 «Teorija i metodyka profesijnoi' osvity». Lugans'k.

Loranskij, D. N. , Luk'janov, V. S. (1990) Azbuka zdorov'ja: kniga dlja molodezhi. Moskva : Profizdat.

Nosko, M. O., Grishhenko, S. V., Nosko, Ju. M. (2013) Formuvannja zdorovogo sposobu zhittja : navchal'nij posіbnik. Kiїv : MP Lesja.

Anda RF et al. Adverse childhood experiences and smoking during adolescence and adulthood. JAMA, (1999), 283(15):1652–1658.

Eccles, J, Gootman, JA (2002).eds. Community programs to promote youth development. Committee on community level programs for youth. Washington, DC, National Academy Press

Glendinning, A, Inglis D. (1999) Smoking behaviour in youth: the problem of low self-esteem? Journal of Adolescence, 22(5), 673–682.

HEALTH 21: the health for all policy framework for the WHO European Region. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, (1999) (European Health for All, №. 6; Access mode: http://www.euro. who.int / Information Sources / Publications / Catalogue / 20010911_38.

Hublet, A, Maes, L. (2002) Exploring gender differences in smoking among adolescents using the HBSC database. In: Lambert M et al. Gender differences in smoking in young people. Brussels, Flemish Institute for Health Promotion, 33–54.

Kandel, DB, ed. Stages and pathways of drug involvement: examining the gateway hypothesis. New York, Cambridge University Press, (2002).

Kendrick, J S, Merritt, R K. (1996) Women and smoking: an update for the 1990s. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 175(3), 528–535.

Lamkin L, Houston TP. (1998) Nicotine dependency and adolescents: preventing and treating. Primary Care, 25(1), 123–135.

Murray, CJL, Lopez, AD. (1996) The global burden of disease. A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health.

Nic Gabhainn S, François Y. Substance use. In: Currie C et al., eds. Health and health behaviour among young people. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2000:97–114 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 1; Access mode: http://www.who.dk/document/e67880.pdf.

Pampel, FC. (2001) Cigarette diffusion and sex differences in smoking. Journal of Health and Social Behavior, 42, 388–404.

Pharmacists and action on tobacco. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1998 (Smokefree Europe 12; Access mode : http://www.euro.who.int/document/E61288.pdf.

Pierce JP, Gilpin E. How long will today’s new adolescent smokers be addicted to cigarettes? American Journal of Public Health, (1996), 86(2), 253–256.

Preventing tobacco use among young people: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA, US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, (1994) Access mode : http://www.cdc.gov/gov/tobacco/sgr/sgr_1994/index-htm.

Sasco, A.J. (1999) Evolution of smoking among women in Europe. In: Lang P, Greiser E, eds. European symposium on smoking and pregnancy – The chance for action. Proceedings. Bremen, Bremen Institute for Prevention Research and Social Action (BIPS), 13–22.

Simantov E. (2000) Health compromising behaviors: why do adolescents smoke or drink? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2(1), 85–101.

Tyas SL, Pederson LL. (1998) Psychosocial factors related to adolescent smoking : a critical review of the literature. Tobacco Control, 7, 409–420.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бех І. Д. Виховання особистості. Особистісно орієнтовний підхід : теоретико-методичні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1. – 278 с.

2. Дудорова Л. Ю. Фізична підготовленість майбутніх вчителів як показник способу життя і рівня здоров’я / Л. Ю. Дудорова // Наука і сучасність. – 2005. – Т. 47. – С. 64–71.

3. Дудорова Л. Ю. Фізична культура як один із засобів виховання здорового способу життя у студентів – майбутніх учителів / Л. Ю. Дудорова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2008. – № 23. – С. 99–101.

4. Дудорова Л. Ю. Соціально-педагогічні аспекти організації здорового способу життя студентської молоді : метод. посібник / Л. Ю. Дудорова. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – 57 с.

5. Дутчак М. В. Теоретичні аспекти впливу способу життя на здоров’я молоді [Електронний ресурс] / Дутчак М. В., Благій О. Л. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vchdpu/ 2011_91_1/ Dutchak.pdf.

6. Кривошеєва Г. Л. Формування культури здоров’я студентів університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г. Л. Кривошеєва. – Луганськ, 2001. – 20 с.

7. Лоранский Д. Н. Азбука здоровья : кн. для молодежи / Д. Н. Лоранский, В. С. Лукьянов. – М. : Профиздат, 1990. – 176 с.

8. Носко М. О. Формування здорового способу життя : навч. посіб. / М. О. Носко, С. В. Грищенко, Ю. М. Носко. – К. : МП Леся, 2013. – 160 с.

9. Anda RF et al. Adverse childhood experiences and smoking during adolescence and adulthood. JAMA, (1999), 283(15):1652–1658.

10. Eccles, J, Gootman, JA (2002).eds. Community programs to promote youth development. Committee on community level programs for youth. Washington, DC, National Academy Press

11. Glendinning, A, Inglis D. (1999) Smoking behaviour in youth: the problem of low self-esteem? Journal of Adolescence, 22(5), 673–682.

12. HEALTH 21: the health for all policy framework for the WHO European Region. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, (1999) (European Health for All, №. 6; Access mode: http://www.euro. who.int / Information Sources / Publications / Catalogue / 20010911_38.

13. Hublet, A, Maes, L. (2002) Exploring gender differences in smoking among adolescents using the HBSC database. In: Lambert M et al. Gender differences in smoking in young people. Brussels, Flemish Institute for Health Promotion, 33–54.

14. Kandel, DB, ed. Stages and pathways of drug involvement: examining the gateway hypothesis. New York, Cambridge University Press, (2002).

15. Kendrick, J S, Merritt, R K. (1996) Women and smoking: an update for the 1990s. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 175(3), 528–535.

16. Lamkin L, Houston TP. (1998) Nicotine dependency and adolescents: preventing and treating. Primary Care, 25(1), 123–135.

17. Murray, CJL, Lopez, AD. (1996) The global burden of disease. A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA, Harvard School of Public Health.

18. Nic Gabhainn S, François Y. Substance use. In: Currie C et al., eds. Health and health behaviour among young people. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2000:97–114 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 1; Access mode: http://www.who.dk/document/e67880.pdf.

19. Pampel, FC. (2001) Cigarette diffusion and sex differences in smoking. Journal of Health and Social Behavior, 42, 388–404.

20. Pharmacists and action on tobacco. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1998 (Smokefree Europe 12; Access mode : http://www.euro.who.int/document/E61288.pdf.

21. Pierce JP, Gilpin E. How long will today’s new adolescent smokers be addicted to cigarettes? American Journal of Public Health, (1996), 86(2), 253–256.

22. Preventing tobacco use among young people: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA, US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, (1994) Access mode : http://www.cdc.gov/gov/tobacco/sgr/sgr_1994/index-htm.

23. Sasco, A.J. (1999) Evolution of smoking among women in Europe. In: Lang P, Greiser E, eds. European symposium on smoking and pregnancy – The chance for action. Proceedings. Bremen, Bremen Institute for Prevention Research and Social Action (BIPS), 13–22.

24. Simantov E. (2000) Health compromising behaviors: why do adolescents smoke or drink? Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2(1), 85–101.

25. Tyas SL, Pederson LL. (1998) Psychosocial factors related to adolescent smoking : a critical review of the literature. Tobacco Control, 7, 409–420.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.