СЕМІОТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ: ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наталія Іванівна Ніколова

Анотація


Автором статті здійснено спробу окреслити в тезовому вигляді вихідні положення дослідження культурно-історичної динаміки з позицій семіотики. Робиться наголос на тому, що семіотичний підхід однозначно є виправданим у випадку інтерпретації історії, адже саме він має застосовуватися тоді, коли фокусом наукового пізнання постають процеси, об’єкти та явища, які мають неоднозначне трактування, є складними за структурою та не можуть бути адекватно витлумачені з позицій лише певних «одновекторних» точок зору.

Водночас конкретним завданням статті, обумовленим зазначеною вище метою, постає намагання проілюструвати деякі з основних вихідних положень відповідним історичним фактажем. При цьому до уваги береться цілий ряд порушених у статті наукових проблем: розгляд історії не лише як семіотичної, а і як комунікативної системи; необхідність виокремлення мінімальної знакової одиниці історії; визначення комплексу парадигм та синтагм культурно-історичного процесу; демонстрація факту множинності коду як у випадку осмислення семіотичної структури історичної епохи, прийнятої як мінімальної смислової одиниці історії (космоархеологічний та системний коди), так і в разі інтерпретації сутності синтагми полілінійності (геокліматичний, космоархеологічний, системний коди).

У висновках зроблено акцент на тому безперечному факті, що застосування семіотичного аналізу як дедуктивного методу дослідження надає можливість кваліфікувати культурно-історичний процес як складне багатошарове явище, і насамперед – як процес полілінійний. Разом з тим з’ясовано, що оперування поняттям семіотичного коду здатне забезпечити вихід на розуміння причин цієї полілінійності, а виділення історичної епохи як мінімальної смислової одиниці (свого роду «мікрознака») історії відкриває можливість осягнення сутності самого принципу диференціації культурно-історичного процесу на окремі «лінії» розвитку. Крім того, підкреслено, що обраний семіотичний підхід у дослідженні історії (і зокрема – визначення її парадигм та синтагм) дозволяє здійснити адекватну інтерпретацію культурно-історичної динаміки, адже передбачає розбудову комплексної – інтегративної – картини бачення поступу історії, осмисленої як результат залучення даних наук як гуманітарного, так і негуманітарного змісту.

 


Ключові слова


історична семіотика; комунікативна система; історична епоха; цикл Петерсона; множинність коду; парадигми та синтагми історії; полілінійність

Повний текст:

PDF

Посилання


El'mslev, Lui. (2006). Prolegomena to a theory of language. Moscow : KomKniga (In Russian).

Lotman, Ju. M. (2004). The sphere of semiotics. Saint-Petersburg : Iskusstvo-SPB (In Russian).

Pochepcov, G. G. (2002). The semiotics. Moscow : Refl-buk, Kyiv : Vakler (In Russian).

Uspenskij, B. A. (2002). Essays on russian history. Saint-Petersburg : Azbuka (In Russian).

Chmykhov. M. O. (1994). The ancient сulture. Kyiv : Lybid (In Ukrainian).

Chmykhov, M. O., Kravchenko, N. M., and Cherniakov, I.T. (1992). Archaeology and ancient history of Ukraine. Kyiv : Lybid (In Ukrainian).

Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. Style in Language. Cambridge, 350-377.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ельмслев Луи. Пролегомены к теории языка: Пер. с англ. / Сост. В. Д. Мазо. – М: КомКнига, 2006. – 248 с. (Лингвистическое наследие ХХ века).

2. Лотман Ю.М. Семиосфера. – С.-Петербург: Искусство-СПБ, 2004. – 704 с.

3. Почепцов Г.Г. Семиотика. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. – 432 с. (Образовательная библиотека).

4. Успенский Б.А. Этюды о русской истории. – С.-Петербург: Азбука, 2002. – 480 с.

5. Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 288 с.

6. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992. – 376 с.

7. Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language. – Cambridge, 1960. – P. 350-377.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.