СТРУКТУРАЛІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛЮДИНИ ЯК ТЕКСТУ

Людмила Василівна Сторіжко

Анотація


Структуралістське тлумачення людини як тексту відбиває новий принцип розуміння природи людини та складає новий структуралістський світогляд, який стверджує себе в якості ще одного способу методологічної рефлексії вчення про людину.

Ю. Кристєва сформулювала концепцію гено- і фено-тексту. Гено-текстом вона називає систему змістів і значень, засвоєну індивідом на ранніх стадіях розвитку, фено-тексти – це реальні тексти, окремі фрази та висловлювання, різні типи дискурсів.

Р. Барт розглядав текст як динамічний феномен, який знаходиться у постійному русі та розвитку і який належить дискурсу, що виходить за межі докси (побутової думки). У будь-якому тексті існує п’ять кодів, які організують його семіотичний простір. Р. Барт називає кодами асоціативні поля, надтекстову організацію значень, які нав’язують уявлення про певну структуру.

Творцем структурного психоаналізу є Ж. Лакан. Саме він сформулював нове розуміння особистості як споконвічно розщепленої, подвійної істоти, яка зазнає бажання внаслідок своєї символічної природи.

Нову модель аналізу в рамках постструктуралізму запропонував Ж. Дельоз. Він сформулював теорію шизоаналізу, яка полягає в запереченні ідеї зовнішнього впливу (вимушеної каузальності).

Психотерапія тільки починає опановувати структуралістську парадигму. Але з часом психотерапевтичний дискурс усе ж таки посяде своє місце в низці мовних практик, які доповнять зміст постмодерністських ідей.


Ключові слова


людина; буття; текст; дискурс; текстовий аналіз; код

Повний текст:

PDF

Посилання


Barthes, R. (1983). Zero degree of page. Moscow: Nauka (In Russian).

Barthes, R. (1994). Selected works. Semiotics. Poetics. Moscow: Mysl' (In Russian).

Barthes, R. (1994). S/Z. Moscow: Mysl' (In Russian).

Goncharenko, K. S. (2012). "Nonsense", absurd and "non-sense" in the "theory of meaning" G. Deleuze. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova, 28(41), 254-262 (In Ukrainian).

Deleuze, G. and Guattari, F. (1996). Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia. Kyiv: KARME-SІNTO (In Ukrainian).

Kalina, N.F. (1997). Basics of psychotherapy. Kyiv: Vakler (In Russian).

Foucault, M. (1996). The will to truth. Moscow: Mysl' (In Russian).

Foucault, M. (1994). The order of things: An archaeology of the human sciences. Moscow: Mysl' (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барт Р. Нулевая степень страницы / Р. Барт.– М.: Наука, 1983. – 310 с.

2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / З. Барт. – М.: Мысль, 1994. – 616 с.

3. Барт Р. S/Z / Р. Барт. – М.: Мысль, 1994. – 303 с.

4. Гончаренко К. С. Безглуздя, абсурд, нон-сенс в «теорії смислу» Жиля Дельоза / К. С. Гончаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2012. – Вип.28(41). – С. 254-262.

5. Дельоз Ж. Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп / Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі [Пер. з фр. О. Шевченка]. – К. : КАРМЕ-СІНТО, 1996. – 384 с.

6. Калина Н.Ф. Основы психотерапии / Н.Ф. Калина. – К.: Ваклер, 1997. – 264 с.

7. Фуко М. Воля к истине / М. Фуко. – М.: Мысль, 1996. – 448 с.

8. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – М.: Мысль, 1994. – 298 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.