ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРІВ НА ПРИКЛАДІ ВАРШАВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Марек Якубяк

Анотація


Дана стаття присвячена питанням збагачення навчального процесу технічних вишів гуманістичними елементами, пов'язаними, перш за все, з культурою. Технічний прогрес і глобалізація призводять до яскраво вираженої вузької спеціалізації вишів, що в свою чергу є причиною технократичного підходу до проектування і виробництва товарів народного споживання, а також до будівництва і міського планування. Впровадження в навчальний процес технічних вишів предметів, пов'язаних з соціологією, є одним з інструментів попередження цього явища. Ефективним способом розв’язання даної проблеми є також популяризація так званої альтернативної діяльності в студентському середовищі, завдання якої полягає у сприянні всьому, що якимось чином пов'язано з питаннями культури. Визначення і загальна характеристика альтернативної діяльності наведені в тематичному дослідженні, проведеному у Варшавській Політехніці. Цей найстаріший в країні політехнічний виш ініціював поширення гуманістичних знань як в формі регулярних занять, так і за допомогою організації та просування різної творчої і художньої активності студентів, яка містить елементи альтернативної діяльності.

Представлені рішення, досягнення та досвід в даній сфері варто популяризувати. Приклад Варшавської Політехніки переконливо свідчить про потужний потенціал технічних вишів. Правильне використання даного потенціалу дозволить майбутнім інженерам здобувати вищу технічну освіту в комплексі з глибокими гуманістичними знаннями, в тому числі в галузі культури.

Ключові слова


технічний виш; гуманістичне навчання; культура; альтернативна діяльність; технічна інтелігенція

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ecler-Nocoń, B. (2002). Globalizm: pedagogiczne nadzieje i zwątpienia, [in:], Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych. J. Kojkoł, P. Przybysz, Gdynia 2002.

Gajda, J. (2000). Pedagogika kultury podstawą edukacji zorientowanej na XXI wiek [in:], Edukacja zorientowana na XXI wiek, Gajda J. (ed.), Lublin 2000.

Goriszowski, W. (2002). Edukacja humanistyczna celem i zadaniem współczesnej cywilizacji XXI wieku, [in:], Edukacja Humanistyczna - wyzwania i rzeczywistość. T. Strawa and D. Kierszka (ed.), Szczecin.

Humanizm i technika, Materiały z sympozjum naukowego (2006). M. Dietrich (ed.), Warsaw.

Jakubiak, A. (2007). Humanistic Aspects in the Education of Engineers, International Conference of Engineering Education ICEE-2007, Coimbra, Portugal, Sept. 2007, Conf. Proc. p. 124, Conf. Materials on CD.

Jakubiak, M. (2015). Akademickie szkolnictwo techniczne w Drugiej Rzeczypospolitej, Warsaw.

Kargul, J. (2000). Czy brak szans edukacji kulturalnej? [in:], Edukacja zorientowana na XXI wiek, J. Gajda (ed.), Lublin.

Kuczera-Chachulska, B. (2006). W sprawie narracji, [in:], Edukacja humanistyczna w nowym stuleciu. Rola humanistyki w kształtowaniu świata wartości i postaw młodych Polaków, K. Chmielewska, Wrocław.

Łapa, A. (2006). Oblicza globalizacji: od destrukcji do umiarkowanego optymizmu, [in:], Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, J. Kojkoł, P. Przybysz (ed.), Gdynia.

Maćkowska, R. (2006). Wartości humanistyczne w procesie globalizacji, [in:], Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, J. Kojkoł, P. Przybysz (ed.), Gdynia.

Warsaw University of Technology, College of Social Sciences and Administration. (2006). Programme Offer 2006-2008, Warsaw.

Poprzęcka, M. (2006). Internet i wartości [in:], Edukacja humanistyczna w nowym stuleciu. Rola humanistyki w kształtowaniu świata wartości i postaw młodych Polaków, K. Chmielewska (ed.), Wrocław.

Radomski, A. (2014). Humanistyka w świecie informacjonalizmu, Lublin.

Stępień T., (2014). Filozofia i humanistyka w edukacji inżynieryjno-technicznej [in], Analiza i Egzystencja, 25.

www.polibuda.info.pl.

The European Higher Education Area – The Bologna Declaration of 19 June 1999: Joint Declaration of the European Ministers of Education; www.bologna-bergen2005.no.

Realizing the European Higher Education Area – Communication of the Conference of Ministers Responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003; www.bologna-bergen2005.no.

The role of universities in the Europe of knowledge Communication from the Commission; European Commission, 5 Feb. 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.