№ 1 (46) (2016)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2016 р., № 1 (46)

Зміст

Філософія

МЕДІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF (English)
Олександр Олександрович Демченко 3-10
СИЛА ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВІРУВАННЬ PDF (English)
Наталія Олегівна Рева 11-19
ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ В НІМЕЦЬКОМУ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ PDF
Людмила Василівна Сторіжко 20-25

Психологія

МЕТАФІЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ І ЗЦІЛЮЮЧИХ МЕТОДІВ PDF (Русский)
Олександр Анатолійович Бреусенко-Кузнєцов 26-30
ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ PDF
Світлана Юріївна Мейтарчан 31-38
ВИКОРИСТАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ PDF
Марина Євгенівна Пуляєвська 39-46

Педагогіка

Сертифікація іншомовних знань у системі освіти дорослих у Німеччині. PDF
Віта Анатоліївна Гаманюк, Наталія Володимирівна Хорошилова 47-53
Cукупність організаійно-педагогічних умов сприяння стандартизації професійної підготовки вчителів іноземних мов PDF
Оксана Євгенівна Мархева 54-59
ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРІВ НА ПРИКЛАДІ ВАРШАВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (English)
Марек Якубяк 60-67