СИЛА ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВІРУВАННЬ

Наталія Олегівна Рева

Анотація


Стаття присвячена ірраціональним віруванням і їх ролі в конструюванні нашого знання. Ще за часів Стародавньої Греції філософи вирішили розглядати знання як істинне вірування. Перше питання, яке виникло було "про який саме типі веровань йшла мова? Вірування, як віри, або просте твердження, в якому людина впевнена?» Так що, в першу чергу, була роз'яснена така основна термінологія, як, що є "знання", а що є "вірування". Після з'ясування того, що з себе представляє вірування, ми розглянули, як вона лежить в основі знань. Ми показали дві можливості цього процесу. Однією з них є JTB теорія, яка говорить, що вірування повинна бути виправдане і істинне (насправді, в реальності), щоб стати знанням. Друга наполягає, що вірування не потребують будь-яких обґрунтувань і не обов'язково повинні бути істинними насправді, але в свідомості людини. Останній варіант якраз і відноситься до ірраціональним віруваннь, таким як магія або релігія, та не тільки. Головне завдання цієї статті було зрозуміти, чому люди на Сході України мають такі ірраціональні думки, як "краще жилося б в Росії" або "Радянський Союз був "золотим часом" для життя". Вивчаючи ці питання, ми побачили, що важливий аспект займає соціальний фактор, який вносить свій внесок у розвиток або збереження ірраціональних вірувань. Ми вивчили дві різні категорії соціумі: дикунів і "цивілізований",  щоб побачити різницю поширеності ірраціонального вірувань в обох соціальних строях, показавши відмінність їх використання в нашому суспільстві в порівнянні з дикими племенами. Особливу увагу було приділено прикладам. У висновку ми відповіли на основні питання, показавши міфологічне коріння цих ірраціональних думок.

Ключові слова


знання; ірраціональні вірування; істина; об'єктивна реальність; соціальний вплив; міф

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aristote (2014). Métaphysique. Retrieved from http://www.echosdumaquis.com/Accueil/Textes_(A-Z)_files/Me%CC%81taphysique.pdf

Boyer, P. (2003). Et l’homme crea les dieux. Paris. France.

Cavendish, R. (1983). The Black Arts. Retrieved from http://www.devserenity.com/books/The%20Black%20Arts.pdf

Descartes, R. (2010). Les Méditations métaphysiques. Retrieved from http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4610/42065_151000.pdf

Descartes, R. (1824). Méditations. Retrieved from https://books.google.com.ua/books/about/OEuvres_de_Descartes_publi%C3%A9es_Les_princ.html?id=DgmZICJ4zkAC&redir_esc=y

Dov Lerner B. Rules. (2009). Magic and Instrumental Reason. London & New York, Presses Universitaire de Paris Ouest.

Dutant, J. (2010). Qu'est-ce que la connaissance. Paris.

Dutant, J. & Engel, P. (2005). Philosophie de la connaissance. Vrin - Paris.

Eliade, M. (1963). Aspects du mythe.

Eliade, M. (1963). Les mythes et les contes de fees. Aspects du mythe. 242-245.

Eliade, M. (2005). Yoga: svoboda I bessmertie [Yoga: Immortality and Freedom]. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/eliad01/index.htm (In Russian).

Eliade, M. (1963). Myth and Reality. NY, Harper & Row. Retrieved from: http://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Eliade_Mythologies.pdf

Eliade, M. (1957). Mythes, rêves et mystères.

Gautier, T. (1922). Jettatura. Retrieved from https://books.google.fr/booksid=HKsGAAAAQAAJ&pg=PA158&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false

Gettier, E. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? Analysis. 23, No. 6, 121-123. Retrieved from http://fitelson.org/proseminar/gettier.pdf

Gettier, E. (2005). Une croyance vraie et justifiée est-elle une connaissance?, trad. fr. in Dutant et Engel. In: J. Dutant et P. Engel. Philosophie de la connaissance,43-46.

Evans-Pritchard, E. (1998). Understanding a primitive society.

Hume, D. (1896). Treatise of Human Nature. Oxford: Clarendon Press. Retrieved from https://people.rit.edu/wlrgsh/HumeTreatise.pdf

Paisner, M. Gettier and Justified True Belief. Retrieved from resource: https://www.cs.umd.edu/class/fall2012/cmsc828d/oldreportfiles/paisner2.pdf

Plato. The Republic. Retrieved from http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf

Plato. Philebus. Retrieved from http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/Platon-Philebe.pdf

Plato. Timaeus. Retrieved from https://beq.ebooksgratuits.com/Philosophie/Platon-Timee.pdf

Propp, V. (1998). Istoricheskie kotni volshebnoj skazki [The historical roots of fairy tales] Retrieved from http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/index.php (In Russian).

Saisset, E. (1842). Oeuvres de Spinoza. Retrieved from https://books.google.fr/books?id=3PAgrjEuHRwC&pg

(2003). Self-Knowledge. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/selfknowledge/

Swain, M. (1981). Reasons and Knowledge. New York: Cornell University Press.

Tokarev, S.(1988). Mifi narodov mira [Myths of the World]. Moskow, Sovetskaja enciklopedia (In Russian).

Winch, P. (2009). The idea of a social science and Its relationship to philosophy. London & New York: ROUTLEDGE.

Wittgenstein, L. (1984). Remarks on Frazer's Golden Bough. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B0xb4crOvCgTQXRZcFlEZlVBVEE/edit

Wittgenstein, L. (1993). Tractatus Logico-Philosophicus. Paris: Gallimard.

Zipes, J. (1987). Fairy Tale as Myth. Myth as Fairy Tale. The Johns Hopkins University Press, 107-110.

Zucker, K. (1952). Psychology of Superstition. Paris: PAYOT.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aristote Métaphysique [Electronic resource]; [Traduction (éd. de 1953). Éditions Les Échos du Maquis (ePub, PDF), v. : 1,0, janvier]. – 2014. – Access to the resource: http://www.echosdumaquis.com/Accueil/Textes_(A-Z)_files/Me%CC%81taphysique.pdf

2. Boyer P. Et l’homme crea les dieux. – Paris: Gallimard, 2003 – 527p.

3. Cavendish R. The Black Arts [Electronic resource]. – 1983. – 356 p. – Access to the resource: http://www.devserenity.com/books/The%20Black%20Arts.pdf

4. Descartes R. Les Méditations métaphysiques [Electronic resource]. – 2010. – 39 p. – Access to the resource: http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4610/42065_151000.pdf

5. Descartes R. Méditations [Electronic resource] // OEuvres de Descartes. – 1824. – Access to the resource: https://books.google.com.ua/books/about/OEuvres_de_Descartes_publi%C3%A9es_Les_princ.html?id=DgmZICJ4zkAC&redir_esc=y

6. Dov Lerner B. Rules, Magic and Instrumental Reason - ROUTLEDGE - London & New York - 2009 – 179p .Dubuisson D. Le mythe et ses doubles: politique, religion et methaphysique chez Mircea Eliade // Sylvie Parizet. Lectures politiques des mythes litteraires au XXe siècle. – Presses Universitaire de Paris Ouest. – 2009. – pp. 243- 261.

7. Dutant J. Qu'est-ce que la connaissance. Paris, 2010.

8. Dutant J., Engel P. Philosophie de la connaissance. –Vrin. Paris, 2005

9. Eliade M. Aspects du mythe. – Paris: Gallimard, 1963. – 247 р

10. Eliade M. Les mythes et les contes de fées // Eliade M. Aspects du mythe. – GALIIMARD. – 1963 . – pp. 242-245.

11. Элиаде М. Йога: свобода и бессмертие / Мирча Эллиаде [Электронный ресурс]. – К.: София, 2000. – Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/eliad01/index.htm

12. Eliade M. Myth and Reality [Electronic resource]. NY, Harper & Row, 1963. – Access to the resource: http://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Eliade_Mythologies.pdf

13. Eliade M. Mythes, rêves et mystères. – Paris: Gallimard, 1957. – 305 p.

14. Gautier T. Jettatura [Electronic resource]. – 1922. – Access to the resource: https://books.google.fr/booksid=HKsGAAAAQAAJ&pg=PA158&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false

15. Gettier E. Is Justified True Belief Knowledge? [Electronic resource] // Analysis. – Vol. 23. – No. 6. (Jun., 1963). – pp. 121-123. – Access to the resource: http://fitelson.org/proseminar/gettier.pdf

16. Gettier E. Une croyance vraie et justifiée est-elle une connaissance?, trad. fr. in Dutant et Engel // J. Dutant et P. Engel. Philosophie de la connaissance. – Vrin - Paris. – 2005. – pp.43-46.

17. Evans-Pritchard E. Understanding a primitive society. – Paris: Gallimard, 1998. – 230 р.

18. Hume D. Treatise of Human Nature [Electronic resource]. – Oxford: Clarendon Press, 1896. – Access to the resource: https://people.rit.edu/wlrgsh/HumeTreatise.pdf

19. Paisner M. Gettier and Justified True Belief [Electronic resource]. – Access to the resource: https://www.cs.umd.edu/class/fall2012/cmsc828d/oldreportfiles/paisner2.pdf

20. Plato. The Republic [Electronic resource]. – Access to the resource: http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/PlatonRepublique.pdf

21. Plato. Philebus [Electronic resource] – Access to the resource: http://ugo.bratelli.free.fr/Platon/Platon-Philebe.pdf

22. Plato. Timaeus [Electronic resource]. – Access to the resource: https://beq.ebooksgratuits.com/Philosophie/Platon-Timee.pdf

23. Пропп В. Исторические корни Волшебной Сказки / В. Пропп. – 1998. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/index.php

24. Saisset E. (1842). Oeuvres de Spinoza [Electronic resource]. – Access to the resource: https://books.google.fr/books?id=3PAgrjEuHRwC&pg

25. Self-Knowledge // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Electronic resource]. – 2003. – Access to the resource: http://plato.stanford.edu/entries/selfknowledge/

26. Swain M. Reasons and Knowledge. – New York: Cornell University Press, 1981

27. Токарев C.А. Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. / С.А. Токарев (гл.ред). – M. Советская Энциклопедия. 1988.

28. Winch P. The idea of a social science and Its relationship to philosophy. – London & New York: ROUTLEDGE, 2009. – 136p.

29. Wittgenstein L. Remarks on Frazer's Golden Bough [Electronic resource]. – 1984. – Access to the resource: https://drive.google.com/file/d/0B0xb4crOvCgTQXRZcFlEZlVBVEE/edit

30. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. – Paris: Gallimard, 1993

31. Zipes J. Fairy Tale as Myth // Myth as Fairy Tale. The Johns Hopkins University Press. 1987. pp. 107-110.

32. Zucker K. Psychology of Superstition. trd Francis Voodoo. – Paris: PAYOT, 1952Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.