РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Автор(и)

  • Ірина Олександрівна Блохіна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6766-8879

Ключові слова:

прогнозування, прогностичні здібності, фахівці з управління навчальними закладами, управлінська діяльність в системі освіти

Анотація

У статті аналізуються численні підходи до дослідження прогностичних здібностей особистості, кожен з яких пропонує особливі поняття і теоретичні схеми у поясненні зазначеного феномену, що свідчить про багатоаспектність і складність зазначеної проблеми. У рамках кожного підходу для опису психічних процесів і явищ, пов'язаних з прогнозуванням майбутнього, найчастіше використовуються терміни "антиципація", "імовірнісне прогнозування", "випереджаюче відображення дійсності", "прогностична здатність". У статті автор підкреслює, що широке коло досліджень проблеми прогнозування в психології відрізняється різноманітністю категоріальних позицій, відсутністю єдиної понятійної системи і загальної методологічної бази досліджень.

В статті виокремлено два основних підходи до проблеми визначення прогностичної здібності: в одному з них сутність здібності до прогнозування розкривається через характеристику якостей пізнавальних психічних процесі, а в іншому – через виділення в їх змісті емоційного, когнітивного і поведінкового компонентів.

Автор підкреслює, що в управлінській діяльності як професійній виокремлюються професійні знання, здібності до управлінської діяльності, здібність до прогнозування, професійно-етична свідомість.

Результати теоретичного аналізу дають змогу підкреслити значення прогностичних здібностей у професійній діяльності фахівців з управління навчальними закладами. Управління соціальною системою (в тому числі і навчальним закладом) має сутнісні характеристики, що зв'язують це явище з прогнозуванням. Акцентується увага на тому, що здібність до прогнозування у професійній діяльності фахівця з управління навчальними закладами сприяє виконанню управлінських функцій, цілепокладанню, плануванню. Ефективне застосування прогнозування в управлінській діяльності дозволяє керівникам краще виконувати свої функції і дасть їм ряд переваг.

Біографія автора

Ірина Олександрівна Блохіна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет соціології і права, кафедра психології і педагогіки, доцент

Посилання

Afanas'ev, V.G. (1968). The scientific management of the company (experience of system research). Moscow: Politizdat (In Russian).

Afanas'ev, V.G. (1977). The man in the management of society. Moscow: Politizdat (In Russian).

Blohina, I.O. (2012). Psychological factors of professional and ethics intended for future professionals on management of educational institutions (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Diulina, V.V. (2002). Social andpedagogical conditions of professional and ethical culture of the future leader in the field of administrative activity (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Kolominskyi, N.L. (1996). Psychology of pedagogical management. Kyiv: MAUP (In Ukrainian).

Kraeva, M.Yu. (1999). Dynamics of prognostic abilities at students-psychologists in the educational process of high school (Doctoral dissertation) (In Russian).

Likarchuk, I.L. (1999). Management of systems of skilled workers training in Ukraine: pedagogical aspect (1888-1998) (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Lukashevych, O.M. (1999). Psychological conditions of humanization of management activities in secondary school (Doctoral dissertation) (In Ukrainian).

Meskon, M. H., Al'bert, M., & Hedouri, F. (1992). Basics of management. Moscow: Delo.

Ponomarov, O.S. & Romanovskyi, O.H. (1998). Moralno-etychni osnovy diialnosti suchasnoho kerivnyka v systemi profesiinoi etyky [The moral and ethical foundations of the modern manager in the system of professional ethics]. Vestnyk KhHPU, 13, 57-65.

Potapova, M.G. (2006). The development of prognostic abilities as a condition of professional self-identity in adolescence. (Doctoral dissertation) (In Russian).

Regush, L.A. (2003). Psychology of forecasting: advances in knowledge of the future. St. Petersburg: Rech' (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-31

Номер

Розділ

Психологія