№ 2 (47) (2016)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2016 р., № 2 (47)

Зміст

Філософія

Благодійність в інституціональному полі громадянського суспільства PDF
Марина Михайлівна Житник 3-9
СЕМІОТИКА УКРАЇНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО АВАНГАРДУ (на прикладі діалогу К.Малевича – В.Стшемінського і Г.Стажевського) PDF
Володимир Анатолійович Личковах 10-16
ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ PDF
Андрій Вікторович Царенок 17-23

Психологія

РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ PDF
Ірина Олександрівна Блохіна 24-29
РЕСУРСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Юріївна Волянюк, Георгій Володимирович Ложкін, Олег Павлович Шамрук 30-37
Психологічні особливості організації сюжетів «міфологічного типу» в контексті наративного самопроектування особистості PDF
Світлана Юріївна Гуцол 38-44

Педагогіка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ІНЖЕНЕРІВ В КОНТЕКСТІ БІЗНЕС-ОСВІТИ PDF
Олена Анатоліївна Акімова, Анна Миколаївна Іщенко 45-52
ПРО СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ: ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД PDF (English)
Наталя Борисівна Беньковська 53-62
Роль історичної освіти у формуванні національної свідомості PDF
Ірина Анатоліївна Селищева 63-65