Сертифікація іншомовних знань у системі освіти дорослих у Німеччині.

Віта Анатоліївна Гаманюк, Наталія Володимирівна Хорошилова

Анотація


У статті простежується шлях становлення і розвитку системи сертифікації іншомовних знань у системі освіти дорослих у Німеччині, аналізуються наявні у Німеччині можливості отримання сертифікату, який підтверджує рівень знань на певному рівні згідно Загальноєвропейських рекомендацій Ради Європи. Описуються екзамени з найпоширеніших у Німеччині мов, що підлягають сертифікації. Звертається увага на ті установи, що пропонують послуги визначення рівня іншомовних знань, порівнюються структура і завдання тестів, вказується на їх відмінності з огляду на їх професійну складову.

Зазначається, що сучасна система тестування іншомовних знань має ознаки виваженої, в межах якої за потреби передбачено відвідування мовних курсів з подальшою сертифікацією знань. Спектр іноземних мов, які підлягають сертифікації, надзвичайно широкий, а послуги надаються не тільки культурними центрами держав, посольствами та іншими дипломатичними установами, але й університетами. Помітна тенденція до уніфікації й інтернаціоналізації сертифікації іншомовних знань

Вказується на особливості навчально-методичного забезпечення освіти дорослих, на узгодження змісту навчальних матеріалів та вимог до знань і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності, що описані у Рекомендаціях Ради Європи. Наголошується на спрямованій на досягнення певного рівня мовній підготовці у межах вищої освіти, на створення умов складання сертифікаційних іспитів в університетах за підтримки культурних центрів іноземних держав та провідних зарубіжних університетів.

Визначено ті елементи позитивного досвіду Німеччини у сертифікації іншомовних знань, які могли б бути корисними в реаліях вітчизняної системи мовної освіти.


Ключові слова


сертифікація знань; іншомовна освіта; освіта дорослих; мовленнєва діяльність; центри сертифікації іншомовних знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Barkowski, H., & Krumm, H.˗J. (2010). Fachlexikon Deutsch als Fremd˗ und Zweitsprache? Tübingen; Basel : A. Franke Verlag.

Europarat. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin; München; Wien; Zürich; New York : Langenscheidt.

Glaboniat, M. (1998). Kommunikatives Testen im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Eine Untersuchung am Beispiel des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch. Innsbruck, Wien : Studien-Verlag.

Bausch, K.˗R., & Christ, H., & Krumm, H.˗J. (2007). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen; Basel : A. Francke Verlag.

Goethe Institut. (2016). Unsere Prüfungen. Retrieved from https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). (2016). GMAT. Retrieved from http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/gmat.php

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). (2016). Französisch Zertifikate. Retrieved from http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/franzoesischsprachzertifikate.php

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). (2016). Spanisch Zertifikate. Retrieved from http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/spanisch-sprachzertifikate.php

ÖSD. (2016). ÖSD-Prüfungen. Retrieved from http://www.osd.at

TELC Language Tests. (2016). Sprachprüfungen. Retrieved from http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html

TestDaF. (2016). Unser Angebot. Retrieved from http://www.testdaf.de/

Universität Hamburg. (2016). Sprachentests. Retrieved from https://www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen/sprachtests/zertifikate.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Fachlexikon Deutsch als Fremd˗ und Zweitsprache / [H. Barkowski, H.˗J. Krumm]. – Tübingen; Basel : A. Franke Verlag, 2010. – 370 S.

2. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen / Europarat. – Berlin; München; Wien; Zürich; New York : Langenscheidt, 2001. – 243 S.

3. Glaboniat M. Kommunikatives Testen im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Eine Untersuchung am Beispiel des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch / M. Glaboniat. – Innsbruck, Wien : Studien-Verlag, 1998. – 356 S.

4. Handbuch Fremdsprachenunterricht / [K.˗R. Bausch, H. Christ, H.˗J. Krumm]. – Tübingen; Basel : A. Francke Verlag, 2007. – 656 S.

5. Goethe Institut. (2016). Unsere Prüfungen. Retrieved from https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

6. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). (2016). GMAT. Retrieved from http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/gmat.php

7. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). (2016). Französisch Zertifikate. Retrieved from http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/franzoesischsprachzertifikate.php

8. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER). (2016). Spanisch Zertifikate. Retrieved from http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/spanisch-sprachzertifikate.php

9. ÖSD. (2016). ÖSD-Prüfungen. Retrieved from http://www.osd.at
TELC Language Tests. (2016). Sprachprüfungen. Retrieved from http://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen.html

10. TestDaF. (2016). Unser Angebot. Retrieved from http://www.testdaf.de/

11. Universität Hamburg. (2016). Sprachentests. Retrieved from https://www.uni-hamburg.de/allgemeinsprachen/sprachtests/zertifikate.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.