Роль історичної освіти у формуванні національної свідомості

Ірина Анатоліївна Селищева

Анотація


Статтю присвячено аналізу особливостей формування національної свідомості в українському суспільстві, зокрема його молодих представників, в добу незалежності. Становлення та розвиток української державності супроводжується процесом формування та розвитку національної свідомості громадян. Звернено увагу на те, що нині, в умовах реформування вітчизняної системи освіти, є потреба в перегляді ролі історичної освіти у справі підготовки майбутніх поколінь з урахуванням викликів сьогодення. Знання власного історичного минулого, історії свого народу і держави є основою формування національної свідомості і самосвідомості, а також і національної самоідентифікації особи. Показано вплив історичної освіти як провідного чинника формування національної свідомості молодого покоління.

Окрема увага приділяється розрізненню понять «національна свідомість» та «національна самосвідомість». З’ясовано, що національна свідомість це усвідомлення групою осіб належності до певної спільноти, об’єднаної спільними ознаками, як то мова, культура, історія, держава, на колективному рівні, а національна самосвідомість є тим, що на індивідуальному рівні дає підстави до віднесення себе до такої спільноти. Розглянуто чинники, під впливом яких відбувається формування української національної свідомості та її функціонування у суспільстві.

Звернено увагу на те, що однією із ключових функцій історичної освіти має стати забезпечення громадян історичними знаннями та навичками їх аналітичного осмислення, які б дозволили на їх основі сформувати національну свідомість і самосвідомість громадян та слугували б об’єднавчим підґрунтям розвитку неоднорідного суспільства.


Ключові слова


історична освіта; свідомість; національна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Verbytska, P. V. (2012). Problemy istorychnoi pamiati u proektsii na zavdannia suchasnoi istorychnoi osvity [The problems of historical memory in the projection on the task of modern history education]. Visnyk Natsionalnoho Universytetu «Lvivska politekhnika». Derzhava ta armiia, 724, 251-254.

Zelinska,Ye. I. (2009). National consciousness and factors of its formation. Filosofski problemy humanitarnykh nauk. Redrieved from http://www.info-library.com.ua/books-text-11405.html (In Ukrainian).

Kulishenko, L. (2011). The national consciousness through the world outlooks positions of Ukrainians. Svitohliad - FilosofiiaRelihiia : Zb. nauk. pr. Sumy: DVNZ "UABS NBU", 1(1). Redrieved from http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5276/1/ (In Ukrainian).

Mykhailyshyn, H. (2013). Ukrainskyi mentalitet v iierarkhii tsinnostei osvity [Ukrainian mentality in the hierarchy of the educational values]. Hirska shkola ukrainskykh Karpat. 10, 89–92.

Redkina, H. M. (2010). Rozvytok natsionalnoi svidomosti ukraintsiv v umovakh derzhavnoi nezalezhnosti [The development of Ukrainian national consciousness in terms of state independence]. Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei, 19, 144-155.

Udod, O. A. (2013). Shkilna istorychna osvita yak reprezentant polityky pamiati [School history education as a representative of politics of memory]. Natsionalna ta istorychna pamiat, 8, 8-13.

Yushchyshyn, O. I. (2010). Poniattia natsionalnoho kharakteru, mentalnosti i natsionalnoi svidomosti yak instrument kulturolohichnoho analizu [The concept of national character, mentality and national consciousness as a tool of cultural analysis]. Nauka. Relihiia. Suspilstvo: Nauk. zhurnal, 3, 221-227.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вербицька П. В. Проблеми історичної пам’яті у проекції на завдання сучасної історичної освіти / П. В. Вербицька // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Держава та армія. – 2012. – № 724. – С.251-254.

2. Зелінська Є. І. Національна самосвідомість та фактори її формування [Електронний ресурс] / Є. І. Зелінська // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2009. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-11405.html

3. Кулішенко Л. Національна свідомість крізь призму світоглядних позицій українців [Електронний ресурс] / Л. Кулішенко // Світогляд - Філософія - Релігія: Зб. наук. пр. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – № 1(1). – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5276/1/

4. Михайлишин Г. Український менталітет в ієрархії цінностей освіти / Г. Михайлишин // Гірська школа українських Карпат. – 2013. - № 10. – С. 89–92.

5. Редькіна Г. М. Розвиток національної свідомості українців в умовах державної незалежності / Г. М. Редькіна // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 144-155.

6. Удод О. А. Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам’яті / О. А. Удод // Національна та історична пам’ять. – 2013. –Вип. 8. – С. 8-13.

7. Ющишин О.І. Поняття національного характеру, ментальності і національної свідомості як інструмент культурологічного аналізу / О. І. Ющишин // Наука. Релігія. Суспільство: Наук. журнал. – 2010. – № 3. – С. 221-227.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.