Благодійність в інституціональному полі громадянського суспільства

Автор(и)

  • Марина Михайлівна Житник Національний технічний університет Україний "Київський політехнічий інститут", Україна https://orcid.org/0000-0003-3374-0091

Ключові слова:

благодійність, громадянське суспільство, інституціоналізація, духовні цінності, гуманізм, свобода, діалог

Анотація

У статті автор показує взаємозв’язок благодійності та громадянського суспільства через інституціоналізацію соціальної дійсності. Висвітлено основний дискусійний момент, при поясненні змісту інституціоналізації. Розтлумачено різницю між поняттями «інституціалізація» та «інституціоналізація». Пояснено, в чому полягає складність інституціоналізації громадянського суспільства в Україні. Автор окреслює два підходи – соціології та соціальної філософії до тлумачення поняття «громадянське суспільство». Роз’яснено причини активного розвитку благодійництва в Україні.

Показано об'єктивні передумови формування благодійності як особливого виду інституціоналізованої соціальної діяльності. Обґрунтовано три ознаки перетворення благодійності в соціальний інститут громадянського суспільства. У статті наголошується, що найважливішою ознакою є інтегрування гуманістичних і духовно-ціннісних основ громадянського суспільства та благодійності. Зроблено акцент на тому, що врахування думки громадянського суспільства, як об’єктивного зрізу світоглядної свідомості, є практичною формою гуманізму, яка не буде відчуженою від суспільства. Доведено, що благодійність виступає однією з форм гуманізму. Розглянуто формування духовної культури як безпосереднього засобу при становленні громадянського суспільства. Визначено, що важливими складовими елементами духовних та культурних засад виступає свобода, повага до людської особистості, здатність до діалогу, толерантність, відповідальність, солідарність, справедливість, висока активність, негативне ставлення до будь-яких форм насильства.

У підсумку стверджується, що ключовими характеристиками благодійництва, як інституту громадянського суспільства є: соціальна підтримка нужденних, пошук шляхів консолідації суспільства, розвиток відносин соціальної солідарності, розвиток духовно-ціннісної сфери суспільства.

Біографія автора

Марина Михайлівна Житник, Національний технічний університет Україний "Київський політехнічий інститут"

аспірант кафедри філософії

Посилання

Abramov, S. (2001, November 5). Nelzia naznachyt cheloveka Sakharovim [It is impossible to assign a person Sakharov]. Yzvestyia, p.4 (In Russian).

Bybler, V.S. (1990). O hrazhdanskom obshchestve i obshchestvennom dohovore [About civil society and the social contract]. Cherez ternyy. Moscow: Prohress. 335–361 (In Russian).

Buber, M. (1995). You and me. Dialoge. Dva obraza veri. Moscow: Republic (In Russian).

Holovanov, O. (2001). Kratkyi slovar po sotsyolohyy [Concise Dictionary of Sociology]. Kyshtym. Retrieved from http:www.twirpx.com./file/1009/

Mekhanizm derzhavnoho stymuliuvannia blahodiinoi diialnosti u sferi kultury. (2009, June). Portal «NISD». Retrieved from http:// www.niss.gov.ua/Monitor/june2009/5.htm/.

Novykov, B.V. (2008, March) The notion of spiritual substance, humanism in modern society. Narodna_osvita. 1(4). Retrieved from http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/4/statti/1novikov.htm

Reznyk, Yu.M. (1995). Hrazhdanskoe obshchestvo kak obъekt sotsyolohycheskoho poznanyia [Civil society as an object of sociological knowledge]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser.18. Sotsyolohyia y polytolohyia. 2, 36.

Rubanov, V.V. (2012). Institutionalization - characteristic’s base concept of process of formation and development of political analytics in Ukraine. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. Kharkiv : Pravo. №4(14), 165-170 (In Ukrainian).

Picha, V. M., Picha, Yu. V. and Khoma N. M. (2000, 2004). Sotsiolohiia: terminy, poniattia, personalii [Sociology: terms, concepts, personalities]. Lviv: Novyi Svit. 2, 480 (In Ukrainian).

Bilenkoho, Ye. A. and Kozlovtsia, M. A. (2006). Sotsiolohiia: slovnyk terminiv i poniat [Sociology: vocabulary and notions]. Kyiv: Kondor (In Ukrainian).

Stepanenko, V.P. (2001). Problemy formuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini: instytuty, praktyky, tsinnosti [Problems of Civil Society in Ukraine: institutions, practices, values]. Ukrainske suspilstvo: 10 rokiv nezalezhnosti. Kyiv: IS NAN Ukrainy. 169-183 (In Ukrainian).

Sulym, O.V., Sandiuk, L.O. Formuvannia dukhovnykh tsinnostei yak peredumova stanovlennia hromadianskoho suspilstva. Global International Scientific Analytical Project. Retrieved from http://gisap.eu/ru/node/472/ (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-16

Номер

Розділ

Філософія