ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ

Андрій Вікторович Царенок

Анотація


Актуальним завданням вітчизняного філософсько-естетичного дискурсу постає подальше вивчення візантійської естетики як, зокрема, джерела естетичної традиції Русі-України. При цьому на особливу увагу дослідників заслуговують феномен естетики аскетизму, а також його гносеологічний вимір, пов’язаний із осмисленням проблеми чуттєвого осягнення дійсності.

Ретельний аналіз естетичних ідей видатних мислителів-аскетів Візантії (свв. Афанасія Великого, Василія Великого, Іоанна Златоуста, Іоанна Дамаскіна та ін.), які у своїх філософських пошуках закономірно апелюють до текстів Біблії, дозволяє, зокрема, зрозуміти специфіку їхнього ставлення до чуттєвої активності особистості. Всупереч певним стереотипним уявленням про аскетичну традицію, останній не є властивим заперечення значення чуттєвого світу й радикальна негація по відношенню до нього. На щире переконання візантійських релігійних мислителів, прекрасне в чуттєвій дійсності, її впорядкованість здатні успішно виконувати функцію піднесення людської свідомості до Причини буття прекрасного й упорядкованого, спонукання до споглядання Божественної Краси.

Автор статті констатує наявність анагогічного характеру аскетико-естетичної традиції християнського Сходу. Відповідно до роздумів візантійських релігійних мислителів, чуттєве пізнання людиною світу, споглядання нею краси навколишньої дійсності може значно сприяти піднесенню свідомості особистості до Горішньої Наддійсності. З цієї точки зору, чуттєва активність людини в межах естетики аскетизму визнається суттєвою складовою процесу власне духовно-морального вдосконалення.

 


Ключові слова


чуттєве пізнання; краса; візантійська естетика; аскетизм; естетика аскетизму

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasiy, the Great, st. (2012). Commentation of Psalms. Moskov, Blagovest (In Russian).

Baumgarten, A.-H. (1964). The Aesthetics (In Russian). In: Ovsiannikov, M. (ed.). The History of the Aesthetics. The Monuments of the World Aesthetical Thought. Moskov, Izd-vo Akademii hudozhestv SSSR, 452–465.

Bychkov, V. (1981). The Aesthetics of the Late Ancient Times (II–III centuries). Moskov, Nauka (In Russian).

Bychkov, V. (1990). The Aesthetical Face of the Being (Pavel Florenskiy’s Thoughts). Moskva, Znanie (In Russian).

Vasiliy, the Great, st. (2010). Commentation of the Genesis. Moskov, Otchiy Dom (In Russian).

Grigoriy, Nisskiy, st. (1861). Works in 8 volumes. Moskov, Tipografia T. Gotie, 1 (In Russian).

Ioann, Damaskin, st. (2011). The Exact Exposition of the Orthodox Faith. Moskov, Otchiy Dom (In Russian).

Ioann, Zlatoust, st. (2001). The Selected Sermons. Spaso-Preobrazhenskiy Mgarskiy Monastyr’ (In Russian).

Ioann, Zlatoust, st. (2007). The Selected Works in 2 Volumes. Spaso-Preobrazhenskiy Mgarskiy Monastyr’, 1 (In Russian).

Kant, I. (1994). The Works in 8 Volumes. Moskov, Choro, 5 (In Russian).

Kirill, Ierusalimskiy, st. (1986). Sermons. Jurnal Moskovskoi Patriarhii, 2, 33–47 (In Russian).

Lychkovah, V. (2006). The Miraculous Garden of the Culture: Selected Articles on Aesthetics, Culturology, Philosophy of Arts. Chernihiv, Desnians’ka Pravda (In Ukrainian).

Losskiy, N. (1991). The History of Russian Philosophy. Moskov, Vysshaya shkola (In Russian).

Plato (2008). The Dialogues. Moskov, Eksmo, 1 (In Russian).

Thomas, Aquinus (2004). The System against the pagans. Moskov, Institut filosofii, teologii i istorii imeni sv. Fomy, 1 (In Russian).

Shimanskiy, G. (2005). The Moral Theology. Kyiv, Obshestvo liubiteley pravoslavnoy literatury, Izd-vo imeni svt. L’va, papy Rimskogo (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Афанасий Великий, св. Толкование на псалмы / Святитель Афанасий Великий. – М. : Благовест, 2012. – 528 с.

Баумгартен А. Г. Эстетика / А. Г. Баумгартен // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли : в 5 т. / ред. Овсянников М. Ф. и др. – М. : Издательство Академии художеств СССР, 1962–   .– Т. 2: Эстетические учения XVII–XVIII веков. – 1964. – С. 452–465.

Бычков В. В. Эстетика поздней античности (ІІ–ІІІ века) / Виктор Васильевич Бычков. – М. : Наука, 1981. – 326 с.

Бычков В. В. Эстетический лик бытия (Умозрения Павла Флоренского) / Виктор Васильевич Бычков. – М. : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия “Эстетика” ; № 6).

Василий Великий, cв. Беседы на Шестоднев / Святитель Василий Великий. – М. : Отчий дом, 2010. – 186 с. – (Святоотеческое наследие).

Григорий Нисский, св. Творения : в 8 т. / Святитель Григорий Нисский. – М. : Типография Т. Готье, 1861 –   .– Т. 1. – 1861. – 470 с.

Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры / Преподобный Иоанн Дамаскин. – М. : Отчий дом, 2011. – 480 с. – (Серия “Святоотеческое наследие”).

Иоанн Златоуст, св. Избранные поучения : Сборник поучений в применении к десяти заповедям Божиим / Святитель Иоанн Златоуст. – Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2001. – 589 с.

Иоанн Златоуст, св. Избранные творения : в 2 т. / Святитель Иоанн Златоуст. – Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2007–   . – Т. 1. – 2007. – 384 с.

Кант И. Сочинения : в 8 т. / И. Кант. – М. : Чоро, 1994–   .– Т. 5. – 1994. – 414 с.

Кирилл Иерусалимский, св. Из Огласительных слов / Святитель Кирилл Иерусалимский. – Журнал Московской Патриархии. – 1986. – № 2. – С. 33–37.

Личковах В. А. Дивосад культури: Вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва / Володимир Анатолійович Личковах. – Чернігів : РВК “Деснянська правда”, 2006. – 160 с.

Лосский Н. О. История русской философии / Николай Онуфриевич Лосский. – М. : Высшая школа, 1991. – 559 с. – (Библиотека философа).

Платон. Диалоги. Книга первая / Платон ; [пер. с древнегреч. М. С. Соловьева, Я. М. Боровского, В. С. Соловьева, С. К. Апта и др.]. – М. : Эксмо, 2008. – 1232 с. – (Антология мысли).

Фома Аквинский. Сумма против язычников / Фома Аквинский ; [пер. и примеч. Т. Ю. Бородай]. – Книга І. – М. : Институт философии, теологии и истории имени св. Фомы, 2004. – 440 с.

Шиманский Г. И. Нравственное богословие / Гермоген Иванович Шиманский. – К. : Общество любителей православной литературы. Изд-во имени свт. Льва, папы Римского, 2005. – 679 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.