№ 3 (39) (2013)

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" за 2013 р., № 3 (39)

Зміст

Філософія

ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ СТРАХ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПОСЕРЕДНОСТІ PDF
Галина Василівна Гіоргадзе 3-9
ЛЖЕНАУКА ЯК ПЕРЕТВОРЕНА ФОРМА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ PDF
Мстислав Андрійович Казаков 10-18
УНІВЕРСИТЕТ ЯК УНІКАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ (ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС) PDF
Наталія Ігорівна Кузьменко, Олександр Олександрович Демченко 19-25
ПИТАННЯ НАУКОВОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Сергій Миколайович Порев 26-31
ІCТОРІЯ ЕСТЕТИЧНОГО – ЛОГІКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЧУТТЄВОСТІ PDF
Галина Віталіївна Савчин 32-37
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Ірина Ігорівна Федорова, Марина Михайлівна Житник 38-46

Педагогіка

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У СПОРТИВНОМУ ОРІЄНТУВАННІ PDF
Юрій Миколайович Вихляєв, Олена Володимирівна Доценко 47-53
ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІКИ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Зарема Сайдаліївна Сейдаметова, Валерій Анатолійович Темненко 54-60
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ІМІТАЦІЙНИХ ВПРАВ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПРИЙОМУ НАКАТ СПРАВА PDF
Оксана Миколаївна Чиченьова 61-66
НОВА КУЛЬТУРА УЧІННЯ? ІНФОРМАЦІЙНІ Й КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ІКТ) І КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ІНЖЕНЕРІВ PDF (English)
Tomasz Stepien 67-70